Lespakket PO en brugklas

Aflatoun Klas4klas

Leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in het Klas4klas-programma. We zullen hier kort het lespakket beschrijven, zodat jullie weten wat jullie kunnen verwachten. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als jullie meedoen!

Het lesprogramma bestaat uit de volgende modules:

 1. Hallo Aflatoun
 1. Ik en mijn wereld
 1. Leren samenleven
 1. Geld en middelen
 1. Ik word ondernemer

Wat willen wij de leerlingen leren?

 1. Persoonlijk begrip en ontdekking. Leerlingen leren wie ze zelf zijn in relatie tot hun omgeving.
 1. Rechten en verantwoordelijkheden. Leerlingen leren dat bij elk recht een verantwoordelijkheid hoort. Ook leren ze over het Verdrag van de Rechten van het Kind.
 1. Sparen en uitgeven. Leerlingen leren over het belang van sparen en bewust geld uitgeven.
 1. Plannen en budgetteren. Leerlingen leren hoe ze de administratie over inkomsten en uitgaven kunnen bijhouden.
 1. Sociaal ondernemerschap. Leerlingen leren creatief om te gaan met de beschikbare middelen in hun omgeving en starten een klein bedrijfje of sociaal project.

Onderwijskundig kader

Het lespakket van Klas4klas sluit aan bij de beleving van Nederlandse leerlingen in de bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs, de onderbouw van het middelbaar onderwijs en het VMBO.

Het lesmateriaal sluit aan bij verschillende kerndoelen van het Ministerie van OC&W en de doelen voor sociaal en financieel onderwijs, zoals die door Centiq (platform voor financiële educatie) en SLO zijn opgesteld. Ook de kerndoelen voor speciaal onderwijs vormen een leidraad.
Elke module bestaat uit een inleiding/uitleg en een verhaal. Daarna volgen opdrachten die bij de verschillende leergebieden (Taal, Rekenen & Wiskunde, Kunstzinnige Oriëntatie, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld en Bewegingsonderwijs) aansluiten.
Voor de leerkrachten hebben wij een uitgebreide docentenhandleiding geschreven: bij elke module lichten wij de leerdoelen, thema’s en werkvormen toe.

Wat willen wij bereiken met het Klas4klas-lespakket?
Wat willen wij dat de leerlingen kennen en kunnen aan het eind van het Klas4klas-programma?

 1. De leerlingen kunnen hun identiteit, waarden, overtuigingen en hun relaties met familie, vrienden en gemeenschappen onderzoeken en daar verder over nadenken;
 2. De leerlingen kunnen onderzoeken en evalueren hoe rechten in de samenleving worden gerealiseerd of geschonden en wat hun eigen positie daarin is;
 3. De leerlingen kunnen financiële, natuurlijke en andere middelen beschrijven en daar verantwoord gebruik van maken (People, Planet, Profit);
 4. De leerlingen kunnen met succes gebruik maken van planningen en begrotingen om een gewenst doel te realiseren;
 5. De leerlingen kunnen sociale en financiële initiatieven opzetten die een positief effect op hun omgeving hebben.

Wil je meer weten over het lespakket, kennis met ons maken of meedoen met Klas4klas?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top