Internationalisering en ondernemen met Klas4klas

Internationalisering en ondernemerschap met Klas4klas voor VO en MBO

Door globalisering moeten leerlingen internationaal competent het voortgezet onderwijs verlaten. Maar wat is internationaal competent en hoe bereik je dat? Dat leerlingen als gevolg van internationalisering steeds meer over eigen grenzen heen leren kijken is duidelijk. Hoe zou het zijn om tijdens het voortgezet onderwijs initiatieven te ontplooien waarmee de leerlingen een kijkje nemen bij bijvoorbeeld een klas in Ethiopië? Klas4klas maakt het mogelijk! Leerlingen maken kennis met een partnerklas in Ethiopië en leren sociale en financiële skills waarmee ze gegarandeerd internationaal competent genoemd kunnen worden.

Wat is Klas4klas voor tieners?

Dit is een sociaal en financieel onderwijsprogramma speciaal voor tieners. De lessen zijn gestoeld op de methodiek van Aflatoun. Aflatoun is een wereldwijd bekend lesprogramma waarmee kinderen in achtergestelde situaties extra scholing krijgen op financieel en sociaal gebied. Door skills te krijgen op het gebied van samenwerken, begroten en plannen, creëren de kinderen inkomsten. Daarmee vergroten ze hun kansen op een mooie toekomst.

Op bezoek bij de partnerklas in Ethiopië?

Ook in Nederland is sociaal en financieel onderwijs heel belangrijk. Door het Klas4klas-projectonderwijs te koppelen aan een klas in Ethiopië, krijgen de leerlingen ook heel concreet de kans om te zien hoe het toe gaat op een school in een land aan de andere kant van de wereld. Klas4klas betekent dan ook dat Nederlandse kinderen geld gaan verdienen door het opzetten van een sociale onderneming voor een klas in Ethiopië. Maar niet alleen dat, door het project tijdig te starten kunnen leerlingen ook middelen genereren om zelf naar Ethiopië af te reizen.

Inhoud van het lesprogramma

Natuurlijk besteedt het lesprogramma aandacht aan zaken als kritisch nadenken, rechten en plichten en hoe het zit met geld. Ook is er ruimte om na te denken over de eigen belevingswereld en over de mate waarin ze nu betrokken zijn bij mensen in de wereld om hen heen.

Het lesprogramma bestaat uit vijf onderdelen

  1. Persoonlijke ontdekking en begrip,
  2. Rechten en verantwoordelijkheden,
  3. Sparen en uitgeven
  4. Plannen en begroten van je initiatief
  5. Het opzetten van een sociaal en financieel initiatief

Rode draad is leren door te doen

Het programma is gebaseerd op ervaringsleren. Iedere sessie volgt een vast patroon van verkennen, nadenken, onderzoeken en handelen. Dat betekent dat de leerlingen kennis maken met een bepaald onderwerp en dan onderzoeken welke kennis ze al hebben en wat er ontbreekt. Daarna gaan ze zelf op onderzoek uit in hun omgeving. Kroon op het werk is het opzetten van eigen, `winstgevende` onderneming.

Wat levert het op?

Leerlingen gaan nadenken over hoe ze in het leven staan, wat ze belangrijk vinden en op welke wijze ze betrokken zijn bij de rest van de wereld. Ook krijgen ze inzicht in hoe hun eigen gedrag direct of indirect van invloed is op bijvoorbeeld het leven in Ethiopië. Door te leren over rechten en plichten krijgen ze een andere kijk op wat het betekent wanneer rechten worden geschonden.

Digitaal Platform

Leerlingen hebben toegang tot digitale bronnen zoals een digitaal platform waar de deelnemers meer leren over sociale en financiële onderwerpen aan de hand van een grappig spel.

Wil je meer weten over Klas4klas voor het voortgezet onderwijs?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Vraag ook gerust een offerte bij ons op.

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top