Jij de Baas – Entreprenasium

Aflatoun Klas4klas

Logo_Onderwijs_EntreprenasiumHeb je ondersteuning nodig bij Jij de Baas van Entreprenasium?

Sinds februari 2017 heeft Entreprenasium de begeleiding van Jij de Baas overgedragen aan het team van Klas4klas. Entreprenasium is echter nog steeds eigenaar van het programma Jij de Baas en verstrekt de materialen en gebruiksrechten alleen kosteloos aan haar donateurs. Wij hebben echter de kundigheid en het recht om Jij de Baas te begeleiden.

Jij De baas op jouw school?

De droom van menig kind; de baas zijn op school! Maar “Jij de Baas” bestaat echt. Het is een lesprogramma maatschappelijk ondernemen voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen mogen zelf een goed idee bedenken om geld te verdienen voor een goed doel. Dat goede doel kan van alles zijn. StartUp4kids Foundation bijvoorbeeld. Wanneer jij dit leest doet jouw school misschien al mee met het lesprogramma “Jij de Baas” en ben je misschien wel op zoek naar een goed doel. Of je bent docent en wilt weten wat het lesprogramma “Jij de Baas” nu eigenlijk precies inhoudt.

Wat is “Jij de Baas?”

Jij de Baas is een lesprogramma voor het voorgezet onderwijs. Hierin staat maatschappelijk bewust ondernemen centraal. Leerlingen werken in groepjes alsof ze een echte onderneming zijn. Ze bepalen zelf wat ze gaan doen. Een goed, origineel en levensvatbaar idee vormt de basis. Daarna gaan de leerlingen aan de slag. De bedoeling is dat er echt geld verdiend wordt. Investeringen moeten daarvan terug betaald worden. De winst die overblijft, gaat naar een goed doel. Dit goede doel mogen de leerlingen zelf uitkiezen.

Voor wie is “Jij de Baas?” en hoe lang duurt het programma?

Het lesprogramma is voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. De uitwerking kan mee tellen als maatschappelijke stage. Het project bestaat uit 7 lessen, de uitwerking vindt vooral buiten school(tijd) plaats. De docent bekijkt wekelijks of de leerlingen voldoende gevorderd zijn. Afhankelijk van de inzet, het enthousiasme en het soort ondernemershout waaruit de diverse ondernemers gesneden zijn, zal de ene groep meer begeleiding nodig hebben dan de ander. Leerlingen die niet echt ondernemend zijn, kunnen solliciteren bij de andere bedrijfjes. Op die manier komt iedereen tot zijn recht.

Begeleiding door Klas4Klas-medewerkers

Het “Jij de Baas” lesprogramma kost de docent gemiddeld een kwartier voorbereiding per week. Er zijn  verschillende leermiddelen beschikbaar. Variërend van gidsen voor leerling, docent en organisator tot online hulpmiddelen. Ook zijn er draaiboeken voor een aantal aanbevolen, ondersteunende activiteiten. De leerlingen werken zoveel mogelijk zelfstandig aan hun bedrijf. Het organiseren van een goede doelenmarkt, speeddaten met lokale ondernemers en de eindpresentatie vergen wat meer werk. De medewerkers van Klas4klas die allen een grote band hebben met het ondernemerschap én met ondernemend leren kunnen hierin natuurlijk (ook) behulpzaam zijn.

Goede doelen uitkiezen

Medewerkers van Klas4Klas helpen mee het programma succesvol te laten verlopen. Want “Jij de Baas” is niet zomaar een geld inzamelproject. Het is een lesprogramma waarin leerlingen leren hoe ze maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. De raakvlakken met Klas4klas zijn groot. Klas4klas gaat zelfs nog een paar stapjes verder. Per slot van rekening gaat het bij Klas4klas niet alleen om ondernemen, maar ook om andere sociale en financiële vaardigheden. Bovendien komen de opbrengsten van Klas4klas ten goede aan de partnerklas in Ethiopië van StartUp4kids. Klas4klas is dus bij uitstek voorzien van de juiste kwaliteiten om “Jij de Baas” in jouw klas tot een succes te maken.

Vind jij maatschappelijk verantwoord ondernemen leuk? Wordt het dan niet tijd voor “Jij de Baas?”

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Vraag ook gerust een offerte bij ons op.

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top