Mogelijkheden IPV-subsidie voor Klas4klas

Aflatoun Klas4klas

Goed nieuws: IPV-subsidie voor Klas4klas mogelijk

De overheid wil graag dat scholen meedoen aan het internationaliseringsbeleid. Recent is de subsidieregeling IPV (Internationalisering Primair en Voorgezet onderwijs) gelanceerd ter vervanging van de VIOS-subsidie die scholen stimuleert deel te nemen aan uitwisselingsprojecten. Het doel van de regeling is de verwerving van internationale competenties. Te denken valt aan vreemdetalenonderwijs en tweetalig onderwijs en de aansluiting van primair onderwijs op het voortgezet onderwijs op het gebied van internationalisering.

Internationalisering in brede zin

Ook is de IPV-regeling bedoeld voor het opzetten van onderwijsconcepten die internationalisering te bevorderen. De beoordeling van aanvragen is in handen van Nuffic, de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering in het Onderwijs. Nuffic heeft aangegeven achter het programma van Klas4Klas te staan en ziet aanvragen graag tegemoet!

Klas4klas staat voor internationalisering

Het Klas4klas-programma is bij uitstek een programma dat internationalisering van leerlingen en leraren en binnen het bestaande curriculum bevordert. Nuffic, de instantie die de subsidieaanvragen beoordeelt en honoreert, hoopt dan ook op veel aanvragen van scholen die hieraan willen deelnemen.

Scholen die meedoen met Klas4klas kunnen in aanmerking komen voor twee subsidies:

IPV-mobiliteitsubsidie (van toepassing bij de gekoppelde studiereis naar Ethiopië)

Scholen kunnen een financiële bijdrage per leerling en leerkracht ontvangen wanneer ze een onderwijsactiviteit uitvoeren die internationalisering bevordert. Het gaat daarbij o.a. om de leerlingen- en lerarenmobiliteit. Deze is aan de orde bij de studiereis van Klas4klas naar Ethiopië.

De subsidie bedraagt €150,- per leerling met een maximum van € 6.000 per vestiging. Voor leraren bedraagt het bedrag €750,-. Het bedrag bij leraren is bijvoorbeeld bedoeld voor nascholing maar ook voor het bezoeken van de partnerinstelling.

IPV-subsidie voor opzetten van internationaliseringsonderwijsconcepten

De IPV-subsidie is ook in het leven geroepen om scholen te stimuleren samenwerking te zoeken met partnerscholen in het buitenland (niet Nederlands sprekend) en dit te bedden in het curriculum. Klas4klas helpt jou daarbij.

De voorwaarden voor IPV-subsidie

Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de mobiliteitsubsidie is dat de school ten minste 20% van de totale kosten zelf betaalt. Het moet ook gaan om uitwisseling van leerlingen, bijvoorbeeld met onze partnerschool in Ethiopië. Om subsidie voor de curriculuminvoering te verkrijgen, geldt wel dat het een doorlopende leerlijn en deelname van minimaal een gevorderde school moet betreffen.

Aanvragen IPV-subsidie

Op de website van Nuffic vind je het aanvraagformulier. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van het schoolplan, waarin het internationaliseringsbeleid staat omschreven.

De verdere voorwaarden van deze IPV-subsidie zijn terug te vinden op de website van Nuffic.

Hulp nodig bij het indienen van de IPV-aanvraag?

Heeft jouw school plannen in die richting, dan kun je contact met ons opnemen om te informeren over de subsidiemogelijkheden. We helpen je graag verder met het invullen van de aanvraag. Stuur een mail naar katja@klas4klas.nl.

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top