Omgaan met geld en middelen

Aflatoun Klas4klas

Omgaan met geld en middelen

In de vierde module ‘Omgaan met geld en middelen’ willen wij de leerlingen helpen veilige en verantwoorde bronnen van inkomsten te herkennen en kiezen. Ook leren wij ze hoe ze kunnen (be)sparen als dat nodig is voor zichzelf en voor anderen. Van daaruit laten wij leerlingen kennis maken met plannings- en budgetteringsvaardigheden en moedigen wij ze aan om verantwoorde consumenten te worden.

Ouders, leerkrachten en leerlingen geven in grote meerderheid aan dat zij bij het aanleren van financiële vaardigheden een taak voor zowel ouders als school zien. Leerkrachten zeggen er wel bij dat ze hier op dit moment te weinig tijd aan kunnen besteden. Volgens het Nibud hebben ouders de belangrijke taak om kinderen de waarde van geld bij te brengen. Maar veel ouders kunnen dat niet zelf, of in elk geval niet alleen. En helaas geven sommige ouders zelf niet het goede voorbeeld.

Diverse internationale organisaties als OESO raden aan om op zo’n jong mogelijke leeftijd te starten met financiële educatie. En die taak wil Klas4klas graag op zich nemen.
Samen met ons je klas financiële vaardigheden aanleren? Doe dan mee met Klas4klas!

De huidige economische context waarbij het programma oplossingen biedt:

Online winkelen en het aangaan van telefooncontracten zorgen ervoor dat jongeren op jonge leeftijd financiële beslissingen moeten nemen en vaak schulden hebben op jonge leeftijd.

Jongeren worden sneller zelfstandig en krijgen naarmate zij ouder worden meer geld te besteden maar weten ze vaak niet hoe ze dit het beste kunnen doen. In groep 8 heeft 90% van de leerlingen al een mobiele telefoon en op de basisschool koopt één op de twaalf leerlingen elke week iets te eten op school.

Onder invloed van digitalisering verandert de manier waarop we met geld omgaan drastisch. Omdat men niet meer met “echt” geld betaalt, heeft men niet in de gaten dat het geld snel opraakt.

Ouders, leerkrachten en leerlingen geven in grote meerderheid aan dat zij bij het aanleren van financiële vaardigheden een taak voor zowel ouders als school zien. Leerkrachten zeggen er wel bij dat ze hier, op dit moment, te weinig tijd aan kunnen besteden.

Wil je meer weten over het lespakket, kennis met ons maken of meedoen met Klas4klas?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top