Werk je bij een school?

Aflatoun Klas4klas

Ben jij directeur, leerkracht, onderwijsassistent of stagiaire? En op zoek naar een uitdagend, inspirerend en leerzaam lespakket dat van jouw leerlingen ondernemende wereldburgers maakt?
Dan is Klas4klas écht iets voor jou!

Programmavormen

Klas4klas is geschikt voor primairvoortgezet onderwijs en MBO. Wij bieden het programma in de volgende verschillende vormen aan:

Klas4klas gegeven door externe Klas4klas-trainer:

Een aanvullend lespakket dat gedurende het schooljaar of een deel daarvan wordt ingezet. Een enthousiaste Klas4klas-trainer geeft de lessen in samenwerking met de leerkracht.

Klas4klas gegeven door leerkracht zelf:

Een aanvullend lespakket dat gedurende het schooljaar of een deel daarvan wordt ingezet.
Wij sturen het leuke en leerzame lespakket op naar school. De leerkracht volgt een tweedaagse training aan de hand van de lesmethode en kan dan de lessen zelf geven.

Klas4klas om in te zetten tijdens projectweken:

Een aanvullend lespakket om in te zetten tijdens projectweken. Een enthousiaste Klas4klas-trainer geeft voorafgaand aan de projectweek een instructie en neemt het lespakket met de leerkracht door. Tijdens de projectweken verzorgt de Klas4klas-trainer acht workshops per week van ca 45 minuten.

Klas4klas maatwerk:

De inhoud en uitvoering van de lessen stemmen wij geheel op de wensen van de school af. Maatwerk dus.

Lesonderdelen

Om Klas4klas zo goed mogelijk neer te zetten en de leerlingen zo goed mogelijk te onderwijzen, bestaat het lespakket uit de volgende onderdelen:

introductie en instructie door een Klas4klas-trainer;
lesmateriaal (docentenhandleiding, binnen PO, brugklas en VMBO een werkmap en werkbladen voor de leerlingen en posters voor in de klas).
begeleiding door een Klas4klas-trainer gedurende het hele project.

Lesuitvoering

Als school mag je er zelf voor kiezen hoe je de lessen vormgeeft. Kies je ervoor om de lessen van Klas4klas in te zetten als project? Dan helpen wij de leerkrachten met het inplannen van het lespakket. Kies je er als school voor om zelf de lessen te geven? Dan geven wij de leerkrachten een tweedaagse training.
In beide gevallen geven wij de leerkrachten tips en trucs om Klas4klas zo goed mogelijk neer te zetten.

Kerndoelen

Klas4klas sluit aan op de kerndoelen sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren, mondeling en schriftelijk taalonderwijs, wiskundig inzicht en handelen, getallen en bewerkingen, mens en samenleving, ruimte en vormgeving. Bovendien sluit het direct aan op de verplichting die de school heeft in het kader van de wet ‘burgerschap en sociale cohesie’ die kinderen voorbereidt op hun rol als burger in de Nederlandse en mondiale samenleving.

Wil je meer weten over het lespakket, kennis met ons maken, een partnership aangaan of meedoen met Klas4klas?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Juf Lize over het Klas4klas-programma

Lize van Spronsen - BavinckMijn naam is Lize van Spronsen en ik ben lerares bij basisschool De Bavinck in Vlaardingen.

Als juf vind ik dit een geweldig project, ik heb zoveel geleerd en ga in de toekomst het Klas4klas-programma zelfstandig toepassen. De energie vanuit de kinderen en de gedachte van zelfstandig leren dienen als voorzet en voorbereiding richting de stap naar het Voortgezet Onderwijs”.

Lees het interview dat we met haar hadden.

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top