Visie en missie Klas4klas

Aflatoun Klas4klas

Visie

De visie van het Klas4Klas-project is met name sociaal achtergestelde kinderen in Nederland te helpen met het doorbreken van sociaal isolement en maatschappelijke participatie te stimuleren door:
– ze te helpen met het opdoen van vaardigheden
– het stimuleren van hun eigen kracht, weerbaarheid en zelfredzaamheid.
Op deze manier kunnen deze kinderen extra kansen krijgen om zelfstandige en onafhankelijke ondernemers te worden.

Missie

De missie van het Klas4Klas-project is via sociaal en financieel onderwijs en door de verbinding met scholen in ontwikkelingslanden kinderen in Nederland
– de kans geven hun eigen krachten te ontwikkelen
– de kans geven hun eigen mogelijkheden te ontdekken
– de kans geven voor zichzelf op te komen
– de kans geven zelfstandig te worden
– de kans geven respect te hebben voor anderen en voor hun leefomgeving
Op deze manier wordt er een basis gelegd voor een goede toekomst en besluiten zij sneller ondernemer te worden.

Aflatoun Klas4klas

Share the Story

Back to Top