Lerares De Bavinck Vlaardingen enthousiast over het Klas4klas-project‏

Lize van Spronsen - Bavinck

Mijn naam is Lize van Spronsen en ik ben lerares bij basisschool De Bavinck in Vlaardingen.

Als onderdeel van de lessen die ik aan groep 8 geef pas ik Aflatoun-lesmethoden toe. Ik vind het als lerares fijn dat er bij de lessen wordt gekeken naar de talenten en naar de maatschappij waardoor kinderen meer besef krijgen van zichzelf en anderen in de wereld. Hierdoor bouwen ze zelfvertrouwen op, laten elkaar in hun waarde, en leren ze over ondernemerschap. Dit is in lijn met mijn  persoonlijke visie voor het onderwijs.

Ik ben positief over het Klas4klas-project van StartUp4kids dat sinds maart 2016 in mijn klas is gestart. Zo is bijvoorbeeld door de kinderen een Activiteiten Voor Ouderen project geïnitieerd. Ze hebben voor ouderen gezongen en hebben zelf afspraken gemaakt over de rollen en taakverdeling. Ze hebben zelfs naar verschillende functies gesolliciteerd. Verder hebben ze materialen gemaakt zoals posters en buttons. Via de lessen krijgen de kinderen ook contact met andere culturen door bijvoorbeeld te skypen met kinderen in Ethiopië en door gastenlessen.

Als juf vind ik dit een geweldig project, ik heb zoveel geleerd en ga in de toekomst het Klas4klas-programma zelfstandig toepassen. De energie vanuit de kinderen en de gedachte van zelfstandig leren dienen als voorzet en voorbereiding richting de stap naar het Voortgezet Onderwijs.

Groepsfoto Klas4klas-project van StartUp4kids
Groepsfoto: Groep 8 met Juf Lize, gastbezoek uit Brazilië, Gerard Lommerse van AliceO en Katja Visser van StartUp4kids.

Foto Lize van Spronsen: Bryant Heng, Aflatoun International

Posted on 28 juni 2016 in Klas4klas

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top