Ondernemende leerlingen Groen van Prinsterer Lyceum organiseren sfeervolle kerstmarkt

Kerstmarkt Groen van Prinsterer

VLAARDINGEN – Op 21 december van 19.00 tot 22.00 uur is het zover; de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum is omgetoverd tot een sfeervolle Kerstmarkt. De leerlingen die meedoen met het Klas4klas-project Aimée, Amber, Annick, Chaska, Elisa, Hilal, Iza, Jora, Merel, Nena en Rosalie hebben deze kerstmarkt samen met hun begeleiders en leerkrachten Elske Donkersloot en Nico Minnaard georganiseerd samen met Katja Visser van StartUp4kids. Het doel van de leerlingen is inkomsten te genereren voor hun studiereis naar Ethiopië eind april 2018 om hun partnerklas van StartUp4kids in het echt te ontmoeten.

Tijdens de kerstmarkt kunnen bezoekers al struinende langs kraampjes op zoek naar cadeautjes voor onder de kerstboom en genieten van door de leerlingen gemaakte lekkernijen en warme chocolademelk. Met ‘Raad de Kaas’ en een loterij zijn leuke prijzen te winnen. Speciaal voor leerlingen van groepen 8 van basisscholen in Vlaardingen zijn er kerstknutselactiviteiten georganiseerd zodat ze alvast op een leuke manier kennis kunnen maken met wie weet wel hun toekomstige middelbare school.

Iedereen is van harte welkom de kerstmarkt te bezoeken op donderdagavond 21 december tussen 19.00 en 22.00 uur en wordt uitgenodigd kleingeld mee te nemen voor de eventuele aankopen want er is geen pinapparaat aanwezig.
Het adres van de school is Rotterdamseweg 55 te Vlaardingen.

Ondernemende wereldburgers

Het Klas4klas-lesprogramma waar de leerlingen aan meedoen, wordt aangeboden door de Vlaardingse Stichting StartUp4kids binnen het SWT (studiewerktijd)-programma van de school. StartUp4kids streeft ernaar zoveel mogelijk leerlingen handvatten te geven voor een zelfredzame toekomst vol zelfvertrouwen met aandacht voor de internationale samenleving. Het lesprogramma Klas4klas, dat wordt aangeboden op scholen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO, maakt van leerlingen sociaal-ondernemende wereldburgers!

Achtergrondinformatie StartUp4kids Foundation, project Ethiopië:

Kinderen met een beperking in Ethiopië behoren tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Zij worden vaak gediscrimineerd en uitgesloten van deelname aan onderwijs en werk. De overheid heeft geen oog voor deze groep, de kinderen zijn totaal afhankelijk van hun familie en hun omgeving. Door het niet meetellen in de samenleving is het zelfvertrouwen van deze groep kinderen zeer laag en hebben zij vaak een onderwijsachterstand.

Samen met onze lokale partner willen wij 1.500 kinderen in Addis Abeba met een beperking bereiken in 2018. Dit zijn voornamelijk dove kinderen maar ook blinde kinderen of met een geestelijke en lichamelijke beperking.

Tijdens het programma ontdekken de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten hun kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

Over StartUp4kids Foundation

StartUp4kids is een Vlaardingse vrijwilligersorganisatie die wereldwijd scholingsprojecten initieert en in ontwikkelingslanden financiële steun biedt aan NGO’s voor het uitvoeren van deze projecten. Wij bieden extra scholing aan sociaal achtergestelde kinderen in Peru, Ethiopië, Oeganda, Guatemala, Nepal en Nederland. Voor het aanvullende onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun dat erkend wordt door o.a. Koningin Máxima en Unicef.

Kerstmarkt Groen van Prinsterer

Posted on 15 december 2017 in Klas4klas

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top